Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Ivorra

Codi
251142
Comarca
Segarra
Població
100
Superfície
15,36
Densitat
6,5
Altitud
567

Superfície (km²)

Municipi
15,36
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,5
Comarca
32,7
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
55
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
45
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
100
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
3.626
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
63
Comarca
15.778
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
23
Comarca
3.287
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
910
Catalunya
256.427

Població

Municipi
100
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
1
Comarca
1.877
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
40
Comarca
8.572
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
12
Comarca
1.573
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
343
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
55
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
1.749
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
23
Comarca
7.206
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.714
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
567
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
45
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
91
Comarca
15.402
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
4
Comarca
1.625
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
6.574
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
100
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
97
Comarca
16.963
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
6.638
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
100
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
54
Comarca
8.671
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
3.694
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
55
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
43
Comarca
8.292
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
2.944
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
45
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
344
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
325
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
669
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
4.050
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
78,4
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
99
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
0
Comarca
214
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
105
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
92
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
197
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-8
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-8
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
369
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-5
Comarca
264
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,85
Comarca
1,24
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-11,64
Comarca
-0,31
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
6,79
Comarca
1,55
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
114
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
113
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
107
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
86
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
114
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
129
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
247
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
22,4
Comarca
20,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,4
Comarca
35,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,3
Comarca
20,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
29,9
Comarca
23,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
14.248
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
71,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
105
Comarca
14.080
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79
Comarca
57,1
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
96
Comarca
13.967
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
86,5
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
0
Comarca
69,5
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
95
Comarca
14.185
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
30
Comarca
5.965
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
15
Comarca
4.275
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
45
Comarca
10.240
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
50
Comarca
10.660
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
310
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.040
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
260
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.020
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
520
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
155
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
210
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
1.110
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
2.000
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.485
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.830
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.955
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.360
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
7
Comarca
683
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
43
Comarca
5.109
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
854,82
Comarca
919,23
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
18
Comarca
2.316
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
16
Comarca
2.206
Catalunya
783.019

Total

Municipi
34
Comarca
4.522
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
42,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
174,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,3
Comarca
41,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
0,3
Comarca
445,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
53,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
0,7
Comarca
757,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,3
Comarca
321,7
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
0,4
Comarca
436,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
0,7
Comarca
757,8
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
50
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
16
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
7
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
73
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
108,8
Comarca
87,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
121
Comarca
18.702
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
29.752
Comarca
36.853
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
205
Comarca
314
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.146
Comarca
20.918
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.154
Comarca
5.537
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.198
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
887
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.198
Comarca
46.971
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.005
Comarca
37.701
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
10
Comarca
340
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
85
Comarca
4.680
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
82
Comarca
2.052
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
11
Comarca
695
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
3
Comarca
481
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
119
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
11
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.198
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
48
Comarca
1.711
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
346
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
569
Comarca
18.274
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
5.324
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.487
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
26.166
Comarca
399.045
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
78.750
Comarca
2.437.965
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.131
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
392
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
84
Comarca
13.661
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
13
Comarca
1.767
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
25
Comarca
3.946
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
5
Comarca
1.128
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
127
Comarca
20.502
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,69
Comarca
1,23
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,2
Comarca
59,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
62
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
100.025,53
Catalunya
3.823.878,74